O nás

Jsme manželé a rodiče dvou holčiček – Žofky (3,5) a Emilky (2). Ve Vinoři společně žijeme 6 let. Během výchovy našich dvou dcer jsme si uvědomili, že síť vazeb a vztahů, které kolem sebe máme, je pro nás nedostatečná. Naši kamarádi bydlí v různých částech Prahy i mimo ni a pro každodenní program s nimi, nebo alespoň pravidelné trávení společného času, to je přinejmenším logisticky náročné.

Věříme, že je dětem třeba poskytnout důvěru a prostor pro přirozený rozvoj myšlení, motoriky, sebevědomí, samostatnosti a odpovědnosti na místě, kde se o ně nemusíte bát. Chceme proto takové místo vytvořit. Místo, kde je možné s dětmi strávit celý den společně a kde se všichni znají. Místo, kde mají děti možnost vidět, jak dospělí spolupracují, naslouchají si, domlouvají se a navzájem si pomáhají. Děti si pak mohou tyto zdravé vazby snáze osvojit. Chceme vytvořit prostor, kde by děti nevychovávaly sebe navzájem bez pozornosti rodičů, ale kde by je důvěrná síť dospělých vedla potřebným směrem. Chceme vytvořit pestré prostředí pro děti v různém věku, které se vzájemně obohacují a učí se jak spolupráci, tak i zodpovědnosti.

V POLI lze využívat zahradu a při nepříznivém počasí zázemí domu. Společně uvařit, naobědvat se, děti uložit a mít i chvíli pro sebe. Můžeme tak dětem dát to, co jim jedna rodina nebo školka nemůže nabídnout. Po době úvah a plánů se nám naskytla příležitost pronajmout si nevyužitý domek se zahradou v zemědělském areálu ve Ctěnicích. Jakmile jsme tuto možnost dostali, bylo nám jasné, že to bude to pravé místo, kde bychom chtěli tento bezpečný prostor spolu s vámi vytvořit.

Tak začal projekt V POLI.

Martina, Petr, Žofka & Emilka