Projekty

Oprava studánky

Studánka Pod křížkem byla v roce 2021 díky našemu úsilí a finanční podpoře společnosti VIN agro opravena. Vyspravilo se popraskané zdivo, fasáda, práh a také se osadily nové modřínové dveře a natřel se kříž.

studanka 1
studanka 2

Bleší trhy

V roce 2020 jsme s podporou Městské části Praha – Vinoř pořádali Sousedské bleší trhy. Od června do září, vždy poslední sobotu v měsíci.

Společenství rodičů a dětí

Spolek V POLI má za cíl propojit rodiny s dětmi, které by měly zájem vybudovat společné centrum na pomezí Vinoře, Kbel, Čakovic a Přezletic. Chceme vytvořit společenství rodičů a dětí, kteří mají zájem společně sdílet prostory domu a zahrady, společně vytvářet program a jídlo pro své děti. Mohou zde vzájemně sdílet své radosti i starosti, inspirovat se a podporovat v období rodičovství.